Bezpečnost hry


Bezpečná zábava, to je to, oč tu běží.

Nikdo z nás si nechce připustit, že by se cokoli zlého mohlo stát, ale nic není radno podceňovat.

Když jsme pro vás stavěli únikovou hru "Špionáž v ČSLA", přemýšleli jsme nad tím, jak vytvořit zábavnou, ale přesto bezpečnou hru.

Elektronická Požární Signalizace
- Poplach je spuštěn zaznamenáním kouře, či stisknutím nouzového tlačítka přímo ve hře
- Při poplachu jsou automaticky odblokovány všechny únikové východy

Lokalita
- Hra se nachází v přízemí kancelářské budovy, která má vlastní požární ochranu
- V případě nouze lze uniknout i oknem, mříže lze odklopit

Hasící prostředky
- Přímo v místnosti se nachází práškový hasící přístroj
- Před vstupem do místnosti je požární hydrant

Obsluha před začátkem hry vždy sdělí základní bezpečnostní informace.


Bezpečnost hry


Bezpečná zábava, to je to, oč tu běží.

Nikdo z nás si nechce připustit, že by se cokoli zlého mohlo stát, ale nic není radno podceňovat.

Když jsme pro vás stavěli únikovou hru "Špionáž v ČSLA", přemýšleli jsme nad tím, jak vytvořit zábavnou, ale přesto bezpečnou hru.

Elektronická Požární Signalizace
- Poplach je spuštěn zaznamenáním kouře, či stisknutím nouzového tlačítka přímo ve hře
- Při poplachu jsou automaticky odblokovány všechny únikové východy

Lokalita
- Hra se nachází v přízemí kancelářské budovy, která má vlastní požární ochranu
- V případě nouze lze uniknout i oknem, mříže lze odklopit

Hasící prostředky
- Přímo v místnosti se nachází práškový hasící přístroj
- Před vstupem do místnosti je požární hydrant

Obsluha před začátkem hry vždy sdělí základní bezpečnostní informace.

S politováním vám musíme oznámit, že provoz hry bude k 18.7. ukončen z důvodu demolice prostorů, ve kterých se naše hra nachází.